jueves, 11 de septiembre de 2008

Comunicat Consideració d'atletes locals

Per evitar conflictes a l’hora de determinar quins participants tenen la condició d’atletes locals en la 1era Volta de Muntanya de CATI-Premi Aigua l'Avellà i tenint en compte la complexitat del tema, L'organització considerara atleta local a la persona que complisca alguna de les seguents requisits:
  • Al menys algun dels avis sigui del poble. Aquest criteri també serà aplicable a la familia politica (siguin casats, ajuntats o nuvis)
  • Estiguen empadronats.
  • Tinguen una vivenda, ja sigue de la seua propietat o alquila durant tot l'any.

L'organització nombrarà a tres persones que actuaran com jutges per a qualsevol incidencia que puga ocorrer en el transcurs de la prova i este veredicte serà inapenable.

Catí, 10 de setembre de 2008

No hay comentarios: